บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

“คาถามหาจักรพรรดิ”สวดทุกวันดีอย่างไร ยิ่งสวดยิ่งดี คาถาบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ พร้อมขั้นตอนการสวด
ใครที่มองหาสุดยอดบทสวดครอบจักรวาลศักดิ์สิทธิ์มากต้อง “คาถามหาจักรพรรดิ” ถือว่าเป็นคาถาบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และถือว่ามีพลังครอบจักรวาล หากใครสวดพระคาถานี้เป็นประจำจะทำให้บังเกิดลาภผล มีกินมีใช้ ทำอะไรติดขัดไปเสียทุกอย่างจะกลายเป็นคล่องตัว จากร้ายกลายเป็นดี มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพิ่มอำนาจบุญบารมีให้กับตัวเอง ทั้งยังเป็นเคล็ดในการปรับภพภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร

คาถามหาจักรพรรดิ

กล่าว นะโม (3 จบ)

  • นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
  • มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
  • พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
  • พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
  • อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
  • อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
  • อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
  • ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
บทสวดเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)
หลังจากนั้นให้แล้วกล่าวว่า “พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ”
อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

พระจักรพรรดิ์ ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 80 นิ้ว
พระจักรพรรดิ์ ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 80 นิ้ว