คาถา บูชา พระสีวลี

คาถาบูชาพระสีวลี ท่องประจำดีมีทรัพย์มาก ช่วยปัดเคราะห์โศกหมดไป

ความเชื่อเรื่องการท่องคาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน ขอเงินขอทองขอโชคลาภมักได้สมหวัง หรือใครใคร่จะสวดก่อนนอนทุกวันเพื่อเพิ่มความสิริมงคลแก่ตัวก็ย่อมได้

และในการทำการค้า ติดต่อการธุรกิจสำคัญก็สามารถสวดคาถาบูชาพระสีวลี หรือสวดขอลาภพระสีวลีประจำวัน ให้ท่องตามกำลังวัน จะเป็นเมตตามหานิยม ทำทางราชการ ค้าขายก็ดี หรือช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้น ยังปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัย คุ้มครอง ภยันตรายต่างๆ ป้องกันศัตรูทั้งปวง

รู้จักพระสีวลี
พระสีวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสีวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์

ความเชื่อหากผู้ใดได้บูชาพระสีวลี
ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสีวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

คาถาบูชาพระสีวลี
(ตั้งนะโม 3 จบ)

สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

คำอธิษฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นะโม 3 จบ

สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ.