พิธีมงคล ทำขวัญเดือน

พิธีมงคลทำขวัญเดือน ทำกันเมื่อเด็กมีอายุได้ 1 เดือน และมีสิ่งของต้องเตรียมดังนี้
1. บายศรีปากชาม 1 สำรับ
2. เครื่องกระยาบวด 1 สำรับ
3. ไก่ 1 ตัว และเป็น 1 ตัว

ในการทำพิธีมงคลทำขวัญเดือนนี้ ผู้จัดทำต้องเอาวัน เดือน ปีเกิดของเด็กผู้นั้นไปให้โหรคำนวณ หาฤกษ์ยามที่จะจัดทำเสียก่อน จากนั้นก็เตรียมจัดสถานที่ เครื่องใช้ในพิธี ถ้าจะจัดเป็นงานใหญ่ก็เชิญพราหมณ์มาเป็นประธานพิธีทางไสยศาสตร์ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ด้วย การประกอบพิธีเริ่มโดยให้ญาติมานั่งล้อมเด็กไว้ ผู้มีอาวุโสจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอัญเชิญเทวดา เอาด้ายสายสิญจน์ลูบแขนและมือเด็กเพื่อสะเดาะเคราะห์ แล้วเอาด้ายสายสิญจน์อีกเส้นผู้ข้อมือทั้ง 2 ข้าง ๆ ละเส้น เจิมหน้าผากด้วยแป้งกระแจะ แล้วตักน้ำในขันให้ดื่ม 5 ช้อน เช่นเดียวกับการทำขวัญวัน จากนั้นก็มีการเวียนเทียนและให้ศีลให้พรให้เด็กมีความสุขและให้มีอายุยืน พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์