พิธีมงคลทำขวัญวัน

พิธีมงคลทำขวัญวัน เป็นพิธีน้อย ๆ ที่มีในครอบครัวเมื่อเด็กแรกคลอดและมีอายุครบ 3 วันแล้ว พิธีการที่ต้องทำมีดังนี้
1. จัดบายศรีปากชาม 1 สำรับ
2. จัดเครื่องกระยาบวด 1 สำรับ
3. จัดหาแป้ง กระแจะ น้ำมัน และของหองไว้พร้อม
4. จัดหาขันเล็กใส่น้ำอุ่น ช้อนเล็ก 1 คัน และสายสิญจน์

เมื่อได้ของทั้ง 4 อย่างพร้อมแล้ว ก็ให้ญาติ พี่น้องมาประชุมพร้อมกัน นั่งเป็นวงล้อมเด็กไว้ ผู้มีอาวุโสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวอัญเชิญเทวดาเพื่อขอให้คุ้มครองเด็กให้มีความสุขสวัสดี เอาด้ายสายสิญจน์ลูบแขน และมือปัดเคราะห์และโครและเอาด้ายสายสิญจน์อีกเส้นผูกข้อมือเด็กทั้ง 2 ข้าง ๆ ละเส้นเจิมหน้าผากด้วยกระแจะ และเอาช้อนตักน้ำในขันที่ได้เตรียมไว้แล้ว นั้นให้เด็กดื่ม 5 ช้อน ต่อจากนั้นก็มีการเวียนเทียน ผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรและยกเด็กขึ้นจากที่วางอยู่ เมื่อเสร็จพิธีตอนนี้แล้วเครื่องบายศรีและเครื่องกระยาบวดเอาไปเทเซ่นผีไว้กลางแจ้ง ของอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีเอาห่อผ้าวางไว้ข้างเบาะของเด็กจนครบ 3 วัน แล้วจึงเอาไปลอยในแม่น้ำ เป็นอันเสร็จพิธี