ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2562/2019 (ปีจอ – ปีกุน)

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2562/2019 (ปีจอ – ปีกุน)

คริสตศักราช 2019 , มหาศักราช 1940 – 1941, รัตนโกสินทร์ศก 237 – 238 
สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ถึง เอกศก จุลศักราช 1381, ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ปฏิทินวันพระ ปี 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562
ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562

 

ขอบคุณข้อมูล : myhora