โต๊ะหมู่ไม้ประดู่ประมุก หมู่ 7 หน้า 8

โต๊ะหมู่ไม้ประดู่ประมุก หมู่ 7 หน้า 8
งานสวยปราณีต
รบกวนสั่งล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน
ขนาดโต๊ะรอง
ความ สูง 39 ซม. กว้าง1.01 ม. ลึก 82 ซม.
( สูงรวม 1.08 เมตร )

 

เพิ่มเพื่อน