โต๊ะหมู่ไม้เบญจพรรณ แกะลาย พิกุล ปิดทองเค สีครีม หมู่ 7 หน้า 8

โต๊ะหมู่ไม้เบญจพรรณ แกะลาย พิกุล ปิดทองเค สีครีม หมู่ 7 หน้า 8
ขนาด  โต๊ะรอง  ความสูง 51 ซม. กว้าง 92 เมตร  ยาว 92 ซม.
โต๊ะแต่ละตัวด้านบน กว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
มีลิ้นชักสำหรับเก็บขอหรือธูปเทียน

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: