โต๊ะหมู่ไม้สัก ประดับมุก หมู่ 9 หน้า 8

ขนาดโต๊ะหมู่ ( โต๊ะรอง )
กว้าง 1.32 ม. ลึก 90 ซม. สูง 44 ซม. ( สูงรวมทั้งหมด 1.15 ม. )

เพิ่มเพื่อน