โต๊ะหมู่บูชา หมู่7 หน้า6 ด้านโอ๊ก

โต๊ะหมู่บูชา หมู่7 หน้า6 ด้านโอ๊ก

โต๊ะรอง 1 ตัว หน้ากว้าง 68 ซม. ลึก 53 ซม. ฐานสูง 30 ซม.
ความสูงรวมทั้งหมด (วัดจากพื้น-โต๊ะหมู่ตัวที่สูงที่สุด) 76 ซม.

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: