โต๊ะหมู่ไม้เบญจพรรณ แกะลาย ปิดทองเค สีครีม หมู่ 9 หน้า 8

โต๊ะหมู่ไม้เบญจพรรณ แกะลาย ปิดทองเค สีครีม หมู่ 9 หน้า 8
ยงามปราณีต ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ
ขนาดโต๊ะรอง
ความ สูงประมาณ 53 ซม.
ความ กว้างประมาณ 1.32 เมตร
ความ ลึกประมาณ 90 ซม

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: