แท่นหล่อเทียนพรรษา สแตนเลส พร้อมใส้เทียน ขนาด 15×120 ซม.

แทนหล่อเทียนพรรษาสแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
เช่นประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ หลายปี

เพิ่มเพื่อน