แท่นหล่อเทียนพรรษา แสตนเลส พร้อมไส้เทียน ขนาด 15×120 ซม.

แท่นหล่อเทียนพรรษา แสตนเลส พร้อมไส้เทียน ขนาด 15×120 ซม.

แทนหล่อเทียนพรรษาสแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
เช่นประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ หลายปี

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน