เทียนพรรษา แกะลายพิกุล ขนาด 12 x 1.20 ม.

เทียนพรรษา แกะลายพิกุล ขนาด 12 x 1.20 ม.
โอกาสสร้างบุญบารมีของชาวพุทธ ๑ ปี มีครั้ง
ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ ยินดีอำนวยความสะดวก
สำหรับพี่น้องที่ต้องการถวายเทียนพรรษา และของใช้ทำบุญอื่น ๆ

เพิ่มเพื่อน