เชิงเทียน สแตนเลส ขนาด เล็ก 3 ชั้น

ชิงเทียนสแตนเลส 3 ชั้น มีถาดรองน้ำตาเทียน
มี 3 ขนาด
1.ขนาดเล็ก ความยาว 60 ซม.  ลึก 30 ซม. ราคา  2,900 บาท (ไม่รวมส่ง)
2.กลาง ความยาว 90 ซม.  ลึก 30 ซม.  3,900 บาท (ไม่รวมส่ง)
3.ใหญ่ ความยาว 1.20 เมตร  ลึก 30 ซม. 4,900 บาท (ไม่รวมส่ง)

เพิ่มเพื่อน