เจ้าแม่กวนอิม ทรงยืนมังกร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิม ทรงยืนมังกร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว
พร้อม กิมท้ง เหล่งนึ่ง บริวารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
รบกวนลูกค้าล่วงหน้าประมาณ 7-10 วัน
จัดส่งทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: