เจ้าแม่กวนอิม ทรงยืนมังกร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิม ทรงยืนมังกร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว
ความสูง 1.30 ม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: