อาสนะ พนักพิง แกะลายพญานาค สีครีม

ความต่างแบบที่ 1
เป็นไม้แกะสลัก เป็นลายพญานาค ปิดทอง สีแดง สีครีม

ความต่างแบบที่ 2
เป็นไม้แกะสลัก เป็นลายพญานาคฉลุ เป็นตัวพญานาค ปิดทอง สีแดง สีครีม

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน