อาสนะพนักพิงมุก สีแดง เบาะแดง

สำหรับถวายวัด ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ
ของทางวัด ทำให้งานพิธีนั้น ๆ สวยงามเด่นสง่า อย่างสมเกียรติ เวลามีงานพิธีจำนวนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั้น
9 รูป เพราะฉะนั้นอาสนะพิงก็ต้อง มี 9 ตัว หรือ 10 ตัว

เพิ่มเพื่อน