อาสนะผ้าหลุยส์ ลายดอกไม้

เวลาใช้ในงานพิธี จะต้องมีอาสนะ (ผ้าหลุยส์) ปูทับด้านบนอีกครั้ง
เพื่อความสวยงาม และเวลาพระท่านนั่ง ผ้าจะได้ช่วยซับเหงื่อ
ขนาด 60*60 ซม.

เพิ่มเพื่อน