สมเด็จพระเดศวรนั่ง ทองเหลือง รมดำ ขนาด 30 นิ้ว

สมเด็จพระเดศวรนั่ง ทองเหลือง รมดำ ขนาด 30 นิ้ว

เพิ่มเพื่อน