รับทำตู้กระจกครอบองค์พระ

รับทำตู้กระจกครอบองค์พระ
ทรงคุณค่า สูงส่ง เหมาะสำหรับของขวัญ ของที่ระลึก
เพื่อมอบให้บุคคลที่เคารพ รัก นับถือ บูชา
เช่นแสดงมุทิตาจิต พระเถระผู้ใหญ่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี หรือหัวหน้ากรมกรองต่าง ๆ

เพิ่มเพื่อน