พวงแก้วกระไหล่ทองเหลือง ชุบทอง

ใช้สำหรับถวายน้ำร้อนน้ำชา
พระเถรานุเถระ และใช้รับเสด็จ ,
หรือ รับแขกผู้ใหญ่

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน