พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91 เล่ม (ภาษาไทย)

จำหน่าย พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91 เล่ม ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ ร่วมเผยแพร่ ในราคาเดียวกันกับ มหามกุฎราชวิทยาลัย
โดยหวังเพียง เอากุศลเป็นกำไรที่ตั้งเท่านั้น … แต่การจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปยังสถานที่ต่างๆ ทางศูนย์หนังสือไตรลักษณ์
จะคิดค่าจัดส่งจากบริษัทขนส่ง ที่ ตั้งเอาไว้แล้วตามบริษัทขนส่งต่างๆ (กรุงเทพ ส่งฟรี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-3179-9099 )

เพิ่มเพื่อน