พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า มี 40 เล่ม

พระไตรปฎกฉบับกระเป๋า มี 40 เล่ม บรรจุกล่องสวยงาม
เนื้อหาทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับที่ไม่ค่อยมีพื้นฐาน
ทางพระพุทธศาสนา เนื้อหากระชับ เข้มข้น

เพิ่มเพื่อน