พระโมคัลลานะ พระสารับุตร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 15 นิ้ว ( ยืน )

มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
ขนาดองค์พระ
ความ สูง 1.05 เมตร
ฐานกว้าง 30 ซม. ลึก 30 ซม.

การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: