พระโมคัลลานะ พระสารับุตร ปางยืน ทองเหลือง ขัดเงา ขนาด 30 นิ้ว ( สูง 1.90 ม. )

มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
ขนาดองค์พระ ความสูง 1.90 ม.กว้าง 56 ซม. ลึก 56 ซม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: