พระอุปคุต ทองเหลือง รมมันปู หน้าตัก 20 นิ้ว ( พิมพ์พญานาค )

พระอุปคุต ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 20 นิ้ว ( พิมพ์พพญานาค).
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: