พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว องค์เท่าคนจริง

พระสุพรรณกัลยา สุวรรณกัลยา หรือ สุวรรณเทวี เป็นพระราชธิดาใน
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และ พระวิสุทธิกษัตรีย์ และเป็นพระพี่นางใน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติ ณ พระราชวังจันทน์
เมืองพิษณุโลก เชื่อว่าพระนามเดิม คือ องค์ทอง

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: