พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว องค์เท่าคนจริง

พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว องค์เท่าคนจริง
ขนาดองค์ท่าน
ฐานนั่ง ยาว 1 เมตร ลึก 50 ซม.สูง 50 ซม.
สูงรวม 1.47 เมตร.

เพิ่มเพื่อน