พระวิษณุ ทองเหลือง รมมันปู หน้าตัก 30 นิ้ว

พระวิษณุ (นารายณ์) เทพผู้คุ้มครองโลก

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: