พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 50 นิ้ว

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 50 นิ้ว ฐานบัว
มีทั้งแบบพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

ขนาดขององค์พระ
ความ สูง 2.20 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ลึก 90 ซม.

การสั่งจององค์พระ

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน