พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 30 นิ้ว
ปางสมาธิ
สวยงาม ปราณีต วิจิตรศิลป์
ถูกต้องตามพุทธลักษณะ พุทธศาสนนิกชนเห็นแล้วอิ่มเอิบใจ

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน