พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน