พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

เพิ่มเพื่อน