พระพุทธรูปปางประทานพร เนื้ออัลลอยด์ พ่นทอง หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานบัว

(เนื้ออัลลอยพ่นทอง  ทองเหลือง มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง )

องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน