พระพุทธรูปปางประทานพร จีวบรริ้ว ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 80 นิ้ว

(มีทั้งแบบขัดเงา และปิดทองคำเปลว รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
ขนาดองค์พระ

เพิ่มเพื่อน