พระพุทธปางมารวิชัย ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 70 นิ้ว

พระพุทธปางมารวิชัย ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 70 นิ้ว
(มีทั้งแบบพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

เพิ่มเพื่อน