พระปางเปิดโลก ทรงเครีอง ทองหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว

พระปางเปิดโลก ทรงเครีอง ทองหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: