พระปางห้ามญาติ ทรงเครื่องทองหลือง พ่นทอง ขนาด15 นิ้ว

พระปางห้ามญาติ ทรงเครื่องทองหลือง พ่นทอง ขนาด15 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน