พระปางสีหไสยาสน์ ทรงเครื่อง ทองเหลือง (ปางปรินิพพาน)หรือ พระประจำวันอังคาร ขนาด 20 นิ้ว

พระปางสีหไสยาสน์ ทรงเครื่อง ทองเหลือง (ปางปรินิพพาน)หรือ พระประจำวันอังคาร ขนาด 20 นิ้ว

เพิ่มเพื่อน