พระปางสีหไสยาสน์ ทรงเครื่อง ทองเหลือง (ปางปรินิพพาน)หรือ พระประจำวันอังคาร ขนาด 20 นิ้ว

พระปางสีหไสยาสน์ ทรงเครื่อง ทองเหลือง (ปางปรินิพพาน)หรือ พระประจำวันอังคาร ขนาด 20 นิ้ว

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน