พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นสีมันปู ขนาด 30 นิ้ว

พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นสีมันปู ขนาด 30 นิ้ว
( สูง 2.50 ม. พิมพ์สมัยสุโขทัย)
(มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: