พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว

พระปางลีลา ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา และพ่นทอง รวมทั้งเนื้ออัลลอยพ่นทอง)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
ขนาดขององค์พระ
ความ สูง 2.08 เมตร ฐานกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: