พระประจําวันจันทร์ (ปางห้ามญาติ) ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 9 นิ้ว

พระประจําวันจันทร์ (ปางห้ามญาติ) ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 9 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา )
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน