พระประจำวันอังคาร ( ปางไสยาสน์ ) ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 9 นิ้ว

พระประจำวันอังคาร  ( ปางไสยาสน์ ) ทองเหลือง พ่นทอง  หน้าตัก 9 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา)
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน