พระประจำวันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้ ) ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 9 นิ้ว

พระประจำวันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้ ) ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 9 นิ้ว
(มีทั้งแบบขัดเงา และ ปิดทองคำเปลว )
องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”
การสั่งจององค์พระ

เพิ่มเพื่อน