บุษบกสำหรับพระนั่งเทศ ไม้เนื้อแข็ง แกะลายปิดทองเค ประดับกระจก

บุษบก ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง
ปิดทอง ประดับกระจกสี สำหรับพระนั่งเทศน์
ฐานกว้าง 1.80 ซม. สูงจากฐาน ถึงยอดบนสุด 5 เมตร

เพิ่มเพื่อน