ธรรมมาสน์ ไม้เบญจพรรณ ปิดทองประดับกระจก 3 ชั้น

ธรรมมาสน์ ไม้เบญจพรรณ ปิดทองเค ประดับกระจก 3 ชั้น
จำหน่าย ธรรมมาสน์เทศน์ การถวายธรรมาสน์นั้น มีอานิสงส์ดุจดังท่านได้
สร้างบัลลังก์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นความศรัทธาที่หาได้ยากของชาวพุทธ
ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ในเรื่องการจัดหาสินค้าคุณภาพราคาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
ซึ่งมีหลายแบบ หลายขนาดที่นิยมในปัจจุบัน

 

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: