ธรรมมาสน์ไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่องชาด 2 ชั้น สำหรับพระเทศน์

ธรรมมาสน์เทศน์ 2 ชั้น แกะลาย ปิดทองร่องชาด สีแดง
ทำด้วยไม้เบญจพรรณ แกะสลักลายไทยวิจิตรงดงาม
เด่นสง่าเป็นคุณค่าพุทธศิลป์ไทย

ราคาไม่แพง กรุงเทพฯ ส่งฟรี ต่างจังหวัด คิดค่าขนส่งตามขนส่งนั้น ๆ

อานิสงส์สร้างธรรมาสน์
……ความว่าในสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาของเราเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร พรั่ง
พร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย ในกาลครั้งนั้นยังมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเมณฑก ที่ได้ชื่อเช่นนั้น
เพราะเศรษฐีนั้นมีรูปแพะทองคำอันมีฤทธานุภาพมาก ภิกษุสงฆ์จึง
ได้โจทนากันอยู่ในคันธกุฏี

ขนาด ธรรมมาสน์
ความ สูง 1.31 เมตร ความ กว้าง 1 เมตร ความ ลึก 87 ซม.

 

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: