ธรรมมาสน์ไมัเบญจพรรณ แกะลาย ปิดทองเค 2 ชั้น ( ประดับกระจก )

รรมมาสน์เทศน์ 2 ชั้น แกะลาย ปิดทองร่องชาด สีแดง
ทำด้วยไม้เบญจพรรณ แกะสลักลายไทยวิจิตรงดงาม
เด่นสง่าเป็นคุณค่าพุทธศิลป์ไทย

ราคาไม่แพง กรุงเทพฯ ส่งฟรี ต่างจังหวัด คิดค่าขนส่งตามขนส่งนั้น ๆ
ขนาด ธรรมมาสน์
ความ สูง 1.31 เมตร ความ กว้าง 1 เมตร ความ ลึก 87 ซม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: