ธรรมมาสน์ไมัสัก แกะลายดอกไม้ ขัดแลดเกอร์ ปิดทองเค 2 ชั้น

ธรรมมาสน์ไมัสัก แกะลายดอกไม้ ขัดแลดเกอร์ ปิดทองเค 2 ชั้น
ปิดทองร่องชาด (มีร่องกระจกสี)
ธรรมาสน์เทศน์ไม้สักแกะลาย สวยงามทรงคุณค่า ราคาไม่แพง…!
ไม้สักแกะลาย ขาสิงห์ สวยงาม
สุดวิจิตรศิลป์ ลายดอกพุตตาล จัดส่งทั่วประเทศ
ธรรมมาสน์ สำหรับพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันธรรมสาวนะ (วันพระ)
หรือเนื่องในงานบุญสำคัญของทางวัด

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: