ธรรมมาสน์ไมัสัก แกะลายดอกไม้ ปิดทองเค 2 ชั้น

ธรรมาสน์เทศน์ไม้สักแกะลาย สวยงามทรงคุณค่า ราคาไม่แพง…!
ลูกค้าสามารถสั่งแกะลายได้ (ลายดอกไม้ , ลายพิกุล , ลายไทย  ขาสิงห์ สวยงาม )
ธรรมมาสน์ สำหรับพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันธรรมสาวนะ (วันพระ)
หรือเนื่องในงานบุญสำคัญของทางวัด
ระยะเวลาในการสังทำประมาณ 15-20 วัน

ขนาด ของธรรมมาสน์
ความสูง 1.23  เมตร ความกว้าง 1.05  เมตร ความลึก 85 ซม

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: