ธรรมมาสน์เทศน์ 1 ชั้น

ธรรมมาสน์เทศน์ 1 ชั้น ปิดทองร่องชาด
หรือที่เรียกว่าธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์
พระท่านใช้เวลาสวดพระปาฏิโมกข์ในอุโบสถ
มีทั้ง ปิดทองร่องชาด และร่องกระจก

083 179 9099 เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: