ธรรมมาสน์ไม้เบญจพรรณ แกะลายปิดทองเค ชั้นเดียว

ธรรมาสน์เทศน์ หมายถึง ที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์นั่งแสดงธรรม โปรดพุทธศาสนิกชน
ปกติจะไม่ค่อยมีญาติโยมนำไปถวาย ถ้าเทียบกับวัตถุสิ่งของอื่น ๆ
ทั้งที่ความจริงนั้น ธรรมมาสน์เทศน์นั้น มีความสำคัญมาก บางวัดเวลามีงาน ถึงกับไปยืมวัดอื่น

ท่านที่มีจิตศรัทธา ต้องการถวายธรรมาสน์เทศน์ แต่ยังหาวัดที่ขาดแคลนไม่ได้
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08-3179-9099

ขนาด ธรรมาสน์เทศน์

สูง 87 ซม. กว้าง 1.04 เมตร. ลึก 87 ซม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: