ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง พ่นทอง1.80 ซม.

ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง พ่นทอง1.80 ซม.
ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง/สีดำ,สีเงิน
ขนาด ความสูง 1.85 เมตร.
ขนาดขององค์ท่าน
ความสูง 1.85 เมตร.ฐานกว้าง 73 ซม. ลึก 59 ซม.

เพิ่มเพื่อน
หมวดหมู่: